ซูเปอร์สปอร์ต 10 ไมล์ ซีรีส์ 2024 ไทยแลนด์

พรีเซ็นเต็ด บาย อาดิดาส
26 พฤษภาคม 2567

ประเภทการแข่งขัน

10 ไมล์

15 ปี ขึ้นไป

กลุ่มอายุ

ชาย 15-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป
หญิง 15-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์รุ่นอายุคำนวณจากปีเกิด ลบ ปีปัจจุบัน

5 ไมล์

12 ปี ขึ้นไป

กลุ่มอายุ

ชาย 12-39 และ 40 ปีขึ้นไป
หญิง 12-34 และ 35 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์รุ่นอายุคำนวณจากปีเกิด ลบ ปีปัจจุบัน

เสื้อที่ระลึก

เส้นทางวิ่ง สนามกรุงเทพฯ (เซ็นทรัลเวิลด์)

กำหนดการ

รับของที่ระลึก & งานแสดงสินค้า

ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์, กรุงเทพ

10 ไมล์ / 5ไมล์

ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์, กรุงเทพ

*แนะนำมาถึงบริเวณงาน ก่อนเวลาปล่อยตัว 60 นาที

รางวัลผู้ชนะ

ถ้วยรางวัล

 

10 ไมล์  – สำหรับผู้ชนะ 3 อันดับแรกชายและหญิงของทุกกลุ่มอายุ

 

5 ไมล์ – สำหรับผู้ชนะ 3 อันดับแรกชายและหญิงของทุกกลุ่มอายุ

เงินรางวัล

 

มอบให้ผู้ชนะ Overall 3 อันดับแรกของระยะ 10 ไมล์ และ Overall 3 อันดับแรกในกลุ่มคนไทย

 

รุ่นทั่วไป ชายและหญิง

อันดับ 1 – เงินรางวัล 20,000 บาท
อันดับ 2 – เงินรางวัล 10,000 บาท
อันดับ 3 – เงินรางวัล 5,000 บาท

 

นักวิ่งไทย รุ่นทั่วไป ชายและหญิง

อันดับ 1 – เงินรางวัล 10,000 บาท
อันดับ 2 – เงินรางวัล 7,000 บาท
อันดับ 3 – เงินรางวัล 3,000 บาท

หมายเหตุ

  • ปิดรับสมัครวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 (23:59 น. GMT +7) หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน
  • ไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร
  • งดโอนสิทธิ์/จำหน่าย/เปลี่ยนชื่อผู้เข้าแข่งขัน ในทุกกรณี
  • งดโอนสิทธิ์ไปแข่งในปีถัดไป

GAA Events

109 อาคารซีซีที ชั้น 8

ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร : (+66)(0)2 236 2931, (+66)(0)2 236 2932

 

Email: info@gotorace.com