ซูเปอร์สปอร์ต เท็นไมล์ รัน ซีรีส์ สองพันยี่สิบสี่ แบงคอก พรีเซ็นเต็ด บาย พูม่า
29 กันยายน 2567

ประเภทการแข่งขัน

10 ไมล์

กลุ่มอายุ

ชาย 15-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป
หญิง 15-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป

กลุ่มอายุ

ชาย 15-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป
หญิง 15-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์รุ่นอายุคำนวณจากปีเกิด ลบ ปีปัจจุบัน

5 ไมล์

12 ปี ขึ้นไป

กลุ่มอายุ

ชาย 12-39 และ 40 ปีขึ้นไป
หญิง 12-34 และ 35 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์รุ่นอายุคำนวณจากปีเกิด ลบ ปีปัจจุบัน

อุปกรณ์การแข่งขัน

กำหนดการ

รับของที่ระลึก & งานแสดงสินค้า

10 ไมล์ / 5ไมล์

สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

รางวัล

ถ้วยรางวัล

10 ไมล์  – สำหรับผู้ชนะ 3 อันดับแรกชายและหญิงของทุกกลุ่มอายุ

5 ไมล์ – สำหรับผู้ชนะ 3 อันดับแรกชายและหญิงของทุกกลุ่มอายุ

เงินรางวัล

มอบให้ผู้ชนะ Overall 3 อันดับแรกของระยะ 10 ไมล์ และ Overall 3 อันดับแรกในกลุ่มคนไทย

รุ่นทั่วไป ชายและหญิง

อันดับ 1 – เงินรางวัล 20,000 บาท
อันดับ 2 – เงินรางวัล 10,000 บาท
อันดับ 3 – เงินรางวัล 5,000 บาท

นักวิ่งไทย รุ่นทั่วไป ชายและหญิง

อันดับ 1 – เงินรางวัล 10,000 บาท
อันดับ 2 – เงินรางวัล 7,000 บาท
อันดับ 3 – เงินรางวัล 3,000 บาท

หมายเหตุ

  • Online registration closes on 22 September 2024 (23:59 h, GMT +7) or until sold out.
  • ไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร
  • งดโอนสิทธิ์/จำหน่าย/เปลี่ยนชื่อผู้เข้าแข่งขัน ในทุกกรณี
  • งดโอนสิทธิ์ไปแข่งในปีถัดไป

GAA Events

109 อาคารซีซีที ชั้น 8

ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร : (+66)(0)2 236 2931, (+66)(0)2 236 2932

 

Email: info@gotorace.com